Fiscale kengetallen

Handelsvennootschappen in België zijn allemaal onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het nominaal belastingtarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99 %. Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) kunnen genieten van het verlaagd belastingtarief onder bepaalde voorwaarden.

Door verschillende persoons- en bedrijfsvriendelijke fiscale maatregelen kan uw ondernemening geoptimaliseerd worden.

Bij de Federale Overheidsdienst Financiën informeert en assisteert de Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen, gratis en vertrouwelijk, kandidaat buitenlandse investeerders en reeds in België gevestigde buitenlandse investeerders op fiscaal gebied.