GDPR Beknopt

Uw persoonsgegevens worden door FISCONSULT-ACCOUNT N.V. met uitbatingszetel gelegen te Herentalsesteenweg 53, 2230 Herselt en telefonisch te bereiken op het nummer 014/54 54 90, verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw fiscale verplichtingen en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [info@fisconsult-account.be]. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.fisconsult-account.be.